กรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา

แอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาประชาสัมพันธ์

การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ โดยจัดพิธีมอบรางวัล 3Rs และรางวัล Zero Waste Achievement Awards

การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ โดยจัดพิธีมอบรางวัล 3Rs และรางวัล  Zero Waste Achievement Awards

ดำเนินการเมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องบอลล์รูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยมี นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา เป็นประธานเปิดการสัมมนา

จากโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมิน 52 ราย ผ่านเกณฑ์ประเมิน 80 คะแนนแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาไป จำนวน 43 เลขทะเบียนโรงงาน สรุปจำนวนโรงงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัล 3Rs Award                                       จำนวน         43 ราย
รางวัล Zero Waste Achievement Award        จำนวน         20 ราย
รางวัล 3R+ Award                                      จำนวน         18 ราย

  • เหรียญทอง                                      จำนวน           6 ราย
  • เหรียญเงิน                                       จำนวน           3 ราย
  • เหรียญทองแดง                                 จำนวน           9 ราย