กรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา

แอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาประชาสัมพันธ์

การสัมมนากลุ่มย่อย ปี 2561 จังหวัดอุบลราชธานี

หัวข้อ “แนวทางการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาและความจำเป็นในการเข้าระบบการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาตามแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา”
โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา

ดำเนินการเมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 25601 รอบเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และ รอบบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทางโครงการ ได้รับเกียติจากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และมีผู้ประกอบการจากพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาอย่างมากมาย

อัลบัมภาพ